O nama

Osnovni podaci o nama

Privredno društvo za arhitektonsku delatnost, prostorno i urbanističko planiranje PLAN urban doo iz Niša i privredno društvo za prostorno planiranje, inženjering i projektovanje IST urban doo iz Niša osnovana su 2009-te godine. Privredno društvo IST urban doo za prostorno planiranje, inženjering i projektovanje je statusnom promenom nastalo iz Privrednog društva URBANIST d.o.o. koje je u periodu 2009-2011. god. poslovalo u Srbiji i Crnoj Gori, kada je ugovoreno i realizovano, između ostalog, par projekata za nacionalni park Skadarsko jezero u Crnoj Gori u sklopu programa koji je finansiran od strane Nemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ). Nakon dve godine postojanja i rada, dolazi do statusne promene i od tada deo društva nastavlja sa radom pod imenom IST urban doo Niš.Danas posluje kao poslovna grupa dva privredna društva:

        PLAN urban doo, mat.br. 20752475; PIB 107189681;

  IST urban doo, mat.br. 20763671; PIB 107254024;

Pretežna delatnost: (7111) Arhitektonska delatnost;
Svako privredno društvo iz grupacije, u okviru organizacione strukture ima definisan delokrug rada I to su :

1. Centar za arhitekturu i stanovanje;
2. Centar za prostorni razvoj, urbanističko planiranje i životnu sredinu;

Poslovna grupacija PLAN urban i IST urban ima 6 stalno zaposlenih različite profesionalne orijentacije a okuplja i veliki broj stalnih spoljnih saradnika - eksperata za pojedine oblasti. Poslovna grupacija je formirana sa ciljem da se bavi radom na složenim projektima u oblasti. arhitektonskog i urbanističkog projektovanja, kao i prostornog i urbanističkog planiranja. U proteklom periodu, postignuti su značajni radni rezultati.

Privredno društvo za arhitekturu i urbanizam PLAN urban doo, sertifikovano je od strane akreditovane medjunarodne asocijacije IAS, sertifikatima ISO standarda kvaliteta za oblast urbanističkog planiranja, projektovanja i konsaltinga ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2008. Posedovanje ovih sertifikata, što sa ponosom ističemo, svrstava nas u malobrojnu grupaciju privrednih subjekata iz ove oblasti koji su svoj rad i poslovanje u potpunosti uskladili sa medjunarodnim standardima.

U svom radu u postupku prostornog i urbanističkog planiranja, neophodno je bilo svakodnevno se usavršavati i unapredjivati kvantum znanja, kako bismo uspešno odgovorili brojnim izazovima u postupku izrade prostornih i urbanističkih planova. To se i dalje kontinualno čini proučavanjem, kako stručne, tako i pravne regulative, kao i vršenjem sopstvenog postupka istraživanja u cilju iznalaženja optimalnih rešenja. Do sada smo se permanentno usavršavali i istraživali u sledećim poljima rada:

 • • u oblasti unapređenja prostornog i urbanističkog planiranja (teorija, metodologija i tehnike planiranja, institucionalni, normativni i organizacioni aspekti, implementacija, monitoring, informacioni sistemi, baze podataka, sistem indikatora i dr.);
 • • u oblasti urboekonomije, zemljišne politike i lokacione rente; regionalnog razvoja, demografskih kretanja, socioekonomskih aspekata prostornog i urbanog razvoja i dr.;
 • • u oblasti prostornog razvoja područja posebne namene (turizam, rudarstvo, prirodno i kulturno nasleđe, vodoprivreda, infrastrukturni koridori i dr.);
 • • u oblasti održivog razvoja, zaštite i unapređenja životne sredine;
 • • partcipacije javnosti u procesu odlučivanja u oblastima prostornog i urbanog razvoja, lokalne legislative i dr.;
 • • u oblasti obnove i rekonstrukcije gradova, arhitektonskog i urbanog nasleđa;
 • • u oblasti razvoja i uređenja prigradskih i seoskih područja,
 • • u oblasti održivog razvoja banja u Srbiji;
 • • u oblasti stambene i komunalne delatnosti i komunalnih infrastrukturnih sistema;
 • • u oblasti arhitekture, stanovanja, izgradnje, zaštite kulturnog nasleđa, energetske efikasnosti;
 • • primena originalnih sistema prefabrikacije u stambenoj izgradnji;
 • • međunarodna naučna i stručna saradnja;
 • • transfer i primena naučnih dostignuća;Izrada prostornih i urbanističkih planova i urbanističkih projekata


 • • prostorni planovi jedinica lokalne samouprave;
 • • urbanistički planovi na područjima posebne i specifične namene (turistički kompleksi, ski centri, nacionalni parkovi, kompleksi vrednog kulturnog i arheološkog nasleđa, industrijske i rudarske zone, poljoprivredni kompleksi, zone vodosnabdevanja, obnovljivi izvori energije OIE i dr.);
 • • planovi generalne regulacije gradova i naselja gradskog karaktera;
 • • planovi detaljne regulacije;
 • • uslovi za uređenje prostora sa urbanističko-tehničkim uslovima za projektovanje i izgradnju;
 • • urbanističko-tehnička dokumentacija urbanistički projekti određenih urbanističkih celina (društveni, komercijalni i specijalizovani centri , stambeni blokovi);
 • • uređajne osnove (regulaciona rešenja) za seoska naselja i područja;
 • • studije i projekti za rekonstrukciju, revitalizaciju i sanaciju urbanog i istorijskog nasleđa (stara gradska jezgra, arheološki lokaliteti i sl.);
 • • programi izgradnje i uređivanja prostora;

Poseban akcenat stavljamo na dosadašnju uspešnu saradnju sa međunarodnom organizacijom UNOPS Evropski PROGRES www.europeanprogres.org

Evropski PROGRES predstavlja najveći razvojni program u Republici Srbiji (RS) koji se usredsređuje na određeno područje, a ima za cilj da podrži održivi razvoj 34 lokalne samouprave (LSU) na jugoistoku i jugozapadu zemlje. Sredstva za realizaciju Programa obezbeđuju dva velika donatora – Evropska unija i vlada Švajcarske – zajedno sa Vladom Republike Srbije.

Korisnicima se u okviru Evropskog PROGRESA pruža finansijska, tehnička i savetodavna podrška. Program sprovode Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) i Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU) pri Ministarstvu finansija RS.

Do sada, poslovna grupacija PLAN urban uspešno je realizovala trinaest (13) razvojnih projekata- planova, iz delokruga razvojnog programa u Republici Srbiji (RS), koji se finansiraju u okviru Evropskog PROGRESA, te i ovim putem izražavamo zahvalnost na pruženoj prilici da budemo deo ovog tima i zahvaljujemo se na uspešnoj dosadašnjoj saradnji.

Oblasti rada koje pokriva poslovna grupacija PLAN urban spadaju većim delom u nadležnost države i obuhvataju tzv. javni sektor (urbanizam, prostorno planiranje, životna sredina, stambeno-komunalne delatnosti i sl.), a manjim delom delatnosti koje se mogu direktno komercijalizovati na tržištu (investicioni projekti,i sl.).

U bazi podataka koju vodi međunarodna institucija za procenu rizika poslovanja na domaćem i INO tržištu, poslovna grupacija PLAN urban ocenjena je ocenom “U bazi podataka koju vodi COFACE Srbija, nema nikakvih kritičnih događaja koji utiču na poslovanje privrednog subjekta”.

O dodatnim informacijama možete se dodatno informisati na web site poslovnog portala E Kapija, preko sledećeg linka: http://www.ekapija.com/company/148115/plan-urban-doo-niska-banja

Poslovna grupacija svoju delatnost obavlja u poslovnim prostorijama u ulici Vožda Karađorđa br. 42. u Nišu.

Zakonski zastupnici i članovi privrednih društava iz poslovne grupacije PLAN urban su Slobodan Grozdanović, dipl.građ.inž. i Dejan Rajčić, dipl.pravnik.

ISO sertifikati

Naši klijenti