Urbanistički projekti

Urbanistički projekti

Opština Crna Trava

  • Urbanistički projekat za uređenje kompleksa crkve „Sv.Nikole“ u Crnoj Travi
    Ugovor br.404-23/2019-02/5 od 01.04.2019.god.Opština Blace

  • Ugovor o nabavci urbanističko tehničke dokumentacije
    Ugovor br.III 400-792/18 od 07.05.2018.god.Grad Niš

  • Desetina Urbanističkih projekata za gradnju na teritoriji grada Niša
    Ugovor: sa više fizičkih i pravnih lica na teritoriji Republike Srbije