Usluge

Prostorno i urbanističko planiranje:

- Izrada prostornih planova za jedinice lokalne samouprave;
- Izrada Izmena i dopuna prostornih planova jedinica lokalne samouprave;
- Izrada Planova generalne regulacije;
- Izrada Izmena i dopuna Planova generalne regulacije;
- Izrada Planova detaljne regulacije;
- Izrada Izmena i dopuna Planova detaljne regulacije.


Urbanističko tehnička dokumentacija:

- Izrada urbanističkih projekata;
- Izrada projekata parcelacije i preparcelacije;
- Izrada Elaborata geodetskih radova za ispravku granica i spajanje susednih parcela istih vlasnika.


Tehnička dokumentacija:

- Izrada idejnih rešenja objekata;
- Izrada idejnih projekata objekata;
- Izrada projekata za građevinsku dozvolu;
- Izrada projekata za izvođenje objekata;
- Izrada projekata izvedenog objekta.


Tehnička dokumentacija za potrebe ozakonjenja objekata

- Izrada Izveštaja o zatečenom stanju objekata;
- Izrada Elaborata geodetskih radova za potrebu ozakonjenja objekata.


Konsalting i inženjering


Naši klijenti