Više projekata na teritoriji RS i Crne Gore

Više projekata na teritoriji RS i Crne Gore

Opština Doljevac

 • Idejni projekat za potrebu izdavanja građevinske dozvole-SOLARNA ELEKTRANA INSTALISANE SNAGE 0,999MW „ŠAINOVAC I“ u KO Šainovac Opština Doljevac- naručilac: GREEN ENERGY DOO Beograd

 • Idejni projekat za potrebu izdavanja građevinske dozvole-SOLARNA ELEKTRANA INSTALISANE SNAGE 0,999MW „ŠAINOVAC II“ u KO Šainovac Opština Doljevac- naručilac: GREEN ENERGY DOO Beograd

 • Idejni projekat za potrebu izdavanja građevinske dozvole-SOLARNA ELEKTRANA INSTALISANE SNAGE 0,999MW „ŠAINOVAC III“ u KO Šainovac Opština Doljevac, naručilac: GREEN ENERGY DOO BeogradOpština Pirot

 • Ostale projektantske usluge – ED JUGOISTOK DOO NIŠ-Elektrodistribucija Pirot
  Ugovor: br. 03-7047/25 od 12.03.2015. g.Opština Surdulica

 • Projektna dokumentacija - Izrada projektne dokumentacije za potkrovlje zgrade opštine; Izrada projekta preparcelacije za spomenik u ul. Tome Ivanovića
  Ugovor: br. 404-219/14-01 od 30.01.2015. g. Opština SurdulicaOpština Odžaci

 • Idejni projekat za potrebu izdavanja građevinske dozvole-SOLARNA ELEKTRANA INSTALISANE SNAGE 0,999MW na KP.br. 2528/13 u KO Karavukovo Opština Odžaci
  Ugovor: 326/03 od 13.03.2014. god. - SOLARNI PARK KARAVUKOVO JEDAN DOO NOVI SAD

 • Idejni projekat za potrebu izdavanja građevinske dozvole-SOLARNA ELEKTRANA INSTALISANE SNAGE 0,999MW na KP.br. 2528/16 u KO Karavukovo Opština Odžaci
  Ugovor: 327/03 od 13.03.2014. god. - SOLARNI PARK KARAVUKOVO DVA DOO NOVI SAD

 • Idejni projekat za potrebu izdavanja građevinske dozvole-SOLARNA ELEKTRANA INSTALISANE SNAGE 0,999MW na KP.br. 2528/16 u KO Karavukovo Opština Odžaci
  Ugovor: 328/03 od 13.03.2014. god. - SOLARNI PARK KARAVUKOVO TRI DOO NOVI SAD

 • Idejni projekat za potrebu izdavanja građevinske dozvole-SOLARNA ELEKTRANA INSTALISANE SNAGE 0,999MW na KP.br. 2528/11 u KO Karavukovo Opština Odžaci
  Ugovor: 329/03 od 13.03.2014. god. - SOLARNI PARK KARAVUKOVO ČETIRI DOO NOVI SAD

 • Idejni projekat za potrebu izdavanja građevinske dozvole-SOLARNA ELEKTRANA INSTALISANE SNAGE 0,999MW na KP.br. 2528/12 u KO Karavukovo Opština Odžaci Ugovor: 330/03 od 13.03.2014. god. - SOLARNI PARK KARAVUKOVO PET DOO NOVI SADOpština Lebane

 • Izrada projektno tehničke dokumentacije seoskih ulica i ulica u gradu (selo Ćenovac 1.000m; selo Togočevce 500m; selo Svinjarica - do regionalnog puta R 242, 1.200m; selo Malo Vojlovce 600m; selo Šumane 500m; ulica Bojnička 3-400m; ulica Stevana Sinđelića - donji krak 300m; ulica Miloša Obilića - krak 400m; ulica Sveti Nikola - donji krak 900m; ulica Mikronaselje 340m.
  Ugovor br. 351-47 od 23.05.2011. g.